Πιστοποιητικά

quality

Έγκυρες Πιστοποιήσεις

H εταιρεία με σκοπό να παράγει ασφαλή προϊόντα χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων και να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις των καταναλωτών της σε ότι αφορά στην ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων που τους προσφέρει, αλλά και τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Εφαρμόζει :
το Σύστημα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής κατά το πρωτόκολλο GLOBALG.A.P στους παραγωγούς-προμηθευτές της
το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με τις βασικές αρχές των πρωτόκολλων IFS και BRC καθώς τα Πρωτόκολλα Ανάλυσης Επικινδυνότητας στις Κοινωνικές πρακτικές GLOBALG.A.P GRASP και SMETA
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και στους εργάτες γης των παραγωγών – προμηθευτών της.